هزینه برآورد شده تن در ساعت کامل از دستگاه های سنگ شکن شن