کنترل موجودی در صنعت فرآوری مواد معدنی minning و جامد